Ang pagdating ng kanluranin sa asya

17-Jun-2017 13:53 by 9 Comments

Ang pagdating ng kanluranin sa asya - Dating site teens and adults

Lima sa kanyang mga kasamahan ang naging una niyang mga alagad. Ang "enlightenment" ay makakamit sa pamamagitan ng "gitnang daan," hindi sa pagpapakasasa sa kaluhuan kundi sa mortipikasyon ng sarili.

Ang Theravada ay ang konserbatibong anyo ng Budismo kung saan limitado ang "ultimate enlightenment" at "nirvana" na para sa mga monghe lamang, habang ang Budismong Mahayana ay mas pinalawak ang layunin ng "enlightenment" maging para sa mga karaniwang tao o sa mga hindi monghe.

Tanong: "Ano ang Budismo (Buddhism) at ano pinaniniwalaan ng mga Budista (Buddhist)?

" Sagot: Ang Budismo (Buddhism) ay isa sa mga nangungunang relihiyon ngayon sa daigdig pagdating sa dami ng taga-sunod, pamamahagi sa heograpiya, at impluwensiya sa lipunan at kultura.

Pagkatapos lamang ng kanyang pagkamatay siya itinaas ang kalagayan ng kanyang mga taga-sunod, bagaman hindi lahat ng kanyang taga-sunod ay ganito ang pagtingin sa kanya.

Ganun pa man sa Kristiyanismo, malinaw na ipinapahayag sa Bibliya na si Hesus ay Anak ng Diyos (Mateo : "At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na Siya kong lubos na kinalulugdan") at Siya at ang Diyos ay iisa (Juan ).

Sa mga kategoryang ito ay matatagpuan ang maraming sangay na kabilang ang Tendai, Vajrayana, Nichiren, Shingon, Pure Land, Zen, and Ryobu, at iba pa.

Kaya naman mahalaga sa mga nais maintindihan ang Budismo na huwag ipagpalagay na kanilang nalalaman na ang lahat ng detalye sa isang partikular na pag-aaral ng Budismo, samantalang ang kanila pa lamang napag-aaralan ay ang klasiko at makasaysayang Budismo.

Sa oras na namatay si Guatama, ang Budismo ay naging pangunahing impluwensya sa India; matapos ang tatlong daan taon, nasakop ng Budismo ang karamihan sa Asya.

Ang mga kasulatan at kasabihang iniuugnay kay Buddha ay naisulat pagkalipas ng apat na daang taon matapos ang kanyang kamatayan.

Habang ito ay isang malaking relihiyon sa silangan, ito ay nagiging kilala at maimpluwensya rin sa mundong kanluranin.

Ito ay kakaibang relihiyon sa mundo sa sarili nitong karapatan, bagaman marami itong pagkakahalintulad sa Hinduismo na parehong nagtuturo ng Karma (tuntunin ng sanhi-epekto), Maya (ang ilusyong kalikasan ng mundo), at Samsara (ang muling pagkakatawang-tao).

Sadya siyang iniwas ng kanyang mga magulang sa impluwensya ng relihiyon at inilayo mula sa sakit at pagdurusa.