Dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas

16-Jul-2016 07:06 by 8 Comments

Dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas - dating carlisle pa

Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.

Mula sa kapatiran ng Katipunan na itinatag noong 7 Hulyo 1892, hanggang sa Republika ng Pilipinas na itinayo sa Malolos noong 23 Enero 1899, paulit-ulit isinaad ng mga rebolusyonaryo na sila’y mga Pilipinong nagtatayo at bumubuo ng isang malawakang bansang malaya at may pagkakapantay-pantay, Ngunit sa tingin naman ng mga Espanyol, ang rebolusyon ay hindi isang kilusan para sa kalayaan kundi grupo ng mga rebeldeng nagnanais manggulo sa gobyerno at sirain ang lahat ng nagawa ng mga Espanyol sa kolonyang Pilipinas.Pagkaraang ipakilala nina Raha Kolambu at Raha Siagu si Magellan kay Raha Humabon ng Cebu.Kasama ng humigit-kumulang sa 800 mga Cebuano, nabinyagan si Raha Humabon sa ngalan ng Kristiyanismo.Nais ng Estados Unidos na masugpo ang panghihimagsik na naganap sa Cuba noong Pebrero 1895 dahil sa mga layunin ng Estados Unidos hinggil sa pagnenegosyo.Noong magpahayag ang Estados Unidos ng digmaan laban sa Espanya noong Abril 25, 1898, inatasan ni Theodore Roosevelt (na noon ay gumaganap bilang pansamantalang Sekretaryo ng Hukbong-Dagat ng Estados Unidos) na maglayag papunta sa Pilipinas upang gapiin ang hukbong-dagat ng Espanyang nasa Look ng Maynila.Tumagal ang pamamahala ng Espanya sa Pilipinas bilang isang kolonya nang may 200 mga taon.

Natapos ang pamumuno ng Espanya sa Pilipinas bilang resulta ng nakisangkot ang Estados Unidos sa Cuba, isa pang pangunahing kolonya ng Espanya.Naging pormal na Kolonya ng Espanya ang Pilipinas noong 1565 nang italaga ni Haring Philip II (nanungkulan bilang hari ng Espanya mula 1556 hanggang 1598 Noong 1571, pinili ni Legazpi ang Maynila upang maging kabisera ng kolonya.Ang Pilipinas ay pinangasiwaan ng Espanya magmula sa Mehiko (Bagong Mehiko).Pananaw ng mga Espanyol sa Himagsikan Para sa mga rebolusyonaryo, tatlong daang taon ng paghihirap ang nakalipas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol.Ang isang armadong rebolusyon lamang ang magsisilbing paraan upang makalaya na ang Pilipinas mula sa kalupitan ng mga mananakop.Ang dyaryong El Comercio ay unang inilathala noong 1858 sa pamamahala ng isang patnugot na nagngangalang Soler, ngunit hindi ito nagtagal.

  1. Dating site for a futanari 17-Apr-2017 09:53

    One is Tattooed Singles, “where body and art connect” which helps singles with tattoo designs and body art to meet and enjoy each other. From flowers to dragon art, even washable tattoos, our free dating service helps you find like-minded people. Date Ginger In various times and cultures, red hair has been coveted, feared, and ridiculed.

  2. Free live sex chat with girls no regestrations 10-Mar-2017 12:13

    George opted for the pro game after a sophomore campaign that saw him increase his production but ended on a sour note with the Bulldogs missing the postseason after a 15-18 overall record and a fifth place finish in the WAC.