Internet dating california

12-Feb-2017 23:44 by 3 Comments

Internet dating california

I perioden 1980 – 1991 skjedde en videre utbredelse til akademiske miljøer verden over.Fra 1991 var anvendelser ikke lenger begrenset til akademiske formål.

USA hadde imidlertid en større andel av befolkningen på nett enn Kina (71 % i USA mot 19% i Kina).

Mange vertsmaskiner er personlige datamaskiner (eng: personal computers – PC) også kalt arbeidsstasjoner.

De brukes av enkeltpersoner for å hente informasjon og presentere den i egnet form.

Stadig flere anvendelser kommer til ved bruk og behandling av informasjon.

Vanlige former for informasjon er tekst, bilder, lyd og video.

Internettet har etter hvert fått en altomfattende anvendelse og ble i løpet av 1990-tallet et viktig hjelpemiddel for informasjonsspredning, kommunikasjon, handel, og forvaltning.

Internett ble tatt i bruk i akademiske miljøer tidlig på 1980-tallet, men etter at World Wide Web ble oppfunnet i 1991 og Microsoft la ved en nettleser for Web i Windows i 1995, fikk nettet en eksplosiv økning i trafikk og utbredelse og er fortsatt i vekst.Disse utveksler informasjon på digital form via et overføringsnett.Dette består av overføringskanaler av ulike slag knyttet sammen via spesialiserte datamaskiner kalt rutere.Deretter skjedde en eksplosiv vekst i antallet datamaskiner, anvendelser og trafikk.Teknikken representerer flere nye metoder i forhold til de tradisjonelle innen telekommunikasjon og datateknikk.Overføringstiden for en melding av en gitt størrelse – antall bit – fra en vertsmaskin til en annen begrenses av flere faktorer, hovedsakelig overføringsnettets kapasitet, vertsmaskinenes kapasitet og trafikkbelastning i øyeblikket.